Redaction

PUBLISHER- EDITORIAL OFFICE

Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 1

911 50 Trenčín

IČO 31118259