Aktuálne číslo

Zdravotnícke listy. 2024; Roč. 12, č. 2

 

Editoriál

Edičná séria / Fyzioterapia; Verejné Zdravotníctvo; Ošetrovateľstvo / 6

 

Vplyv vysokointenzívneho tréningu na pacientov po cievnej mozgovej príhode

Edičná séria / Fyzioterapia / 7-12

Lazarieva O., Vinohradov M.

 

Využitie klappovej metódy v liečbe idiopatickej skoliózy u detí v staršom školskom veku

Edičná séria / Fyzioterapia / 13-17

Stanová J., Shtin Baňárová P.

 

Dynamická stabilita ramenného pletenca u detí navštevujúcich horolezecký krúžok

Edičná séria / Fyzioterapia / 18-24

Holíková A., Kompán J., Líška D.

 

Účinnosť tréningu na bežeckom páse s podporou telesnej hmotnosti pri obnove chôdze u pacientov po ischemickej cievnej mozgovej príhode

Edičná séria / Fyzioterapia / 25-31

Bogdanovska N., Kalonova I., Pozmogova N., Boichenko C.

 

Analýza zmien v postojoch k očkovaniu počas pandémie COVID-19 v rokoch 2020 až 2022 na Slovensku pri príležitosti Svetového imunizačného týždňa

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 32-38

Novák M., Zibolenová J., Vyšehradský P., Tatarková M., Ulbrichtová R., Štefanová E., Hudečková H.

 

Antimikrobiálna rezistencia kmeňov Escherichia coli v potravinovom reťazci kuracieho mäsa

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 39-47

Tejová M., Rimárová K. Pipová M.

 

Kvalita spánku stredoškolákov na strednom Slovensku

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 48-53

Adamčák Š., Marko M., Adamčáková Kľocová Z., Azor S., Bartík P.

 

Spokojnosť s klinickou praxou, kompetenciami a vzdelávaním v ošetrovateľstve na slovenských unverzitách

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 54-60

Nemcová J., Hlinková E., Ovšonková A., Derňarová Ľ., Botíková A., Poliaková N.,  Kadučáková H., Slamková A., Jankechová M., Visiers-Jiménez L., Kajander-Unkuri S.

 

Regionálne disparity v personálnom zabezpečení nemocníc sestrami

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 61-68

Mozolová V., Body S., Tupá M.

 

List redakcii: Organizácia vzdelávania v kontexte nových kompetencií vo verejnom zdravotníctve

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 69-73

Mičíková L., Zemanová M., Veselá N.,  Vostrý M., Sameš M.

 

PRÍLOHA / SUPPLEMENTUM

Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie 7. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY, 13. – 14.06.2024, Ostrava, Česká republika