Redakčná rada

PREDSEDNÍČKA REDAKČNEJ RADY

 

doc. PhDr. Matišáková Iveta, PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

 

ŠÉFREDAKTORKA

 

doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. MPH – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

 

ČLENOVIA REDAKČNEJ RADY

 

Baška Tibor, prof., MUDr., PhD. – Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Bielik Ján, doc., MUDr., CSc. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Bobkowska Michaela, Mgr. PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Botíková Andrea, doc., PhDr., PhD. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika

Brodziak Andrzej, prof., M.D., Ph.D., Sc.D. - Institute of Medical Sciences of University of Appled Sciences, Nysa, Poľsko

Dereka Tetiana, doc. PaedDr. PhD.  – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Dvoráková Veronika Ing. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Gerlichová Katarína, PhDr., PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Grabczak Pavel, PhDr., PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Guzalov Pavel Irkinovich, prof., M.D., DSc. - North-western State Medical University named after I.I.Mechnikov, Saint-Petersburg, Russian Federation

Habánik Jozef, doc., Ing., PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Ilievová Ľubica, doc., PhDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Ivanová Stela, MUDr., PhD. - Bulharská rádiologická spoločnosť, Montana, Bulharsko

Jankechová Monika, prof., PhDr., Mgr., PhD. - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská republika

Kašlíková Katarína, PhDr., PhD. MPH - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Králová Eva, PaedDr., Ph.D. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Malay Miroslav, MUDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Meluš Vladimír, RNDr., PhD., MPH. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Navrátil Leoš, prof. MUDr., CSc. MBA, dr.h.c. - Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, Kladno, Česká republika

Netriová Jana, Ing., PhD., MPH. - OKB Poliklinika Senica n.o., Senica, Slovenská republika

Ondrušová Adriana, prof., MUDr., PhD. MPH – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Otrubová Jana, doc., PhDr., PhD. - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Poliaková Nikoleta, PhDr., PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Sheiko Vitalii, prof., RNDr., DrSc. – Nizhyn State University Nikolai Gogol, Nizhyn, Ukrajina

Shtin Baňárová Patrícia, PhDr. PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Slezáková Zuzana, prof. PhDr. PhD., MPH - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Slobodníková Jana, doc., MUDr., CSc. MPH – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Solgajová Andrea, doc. PhDr. PhD. -  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika

Štefkovičová Mária, prof., MUDr., PhD., MPH. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Zigo Rastislav, MUDr. – Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín, Slovenská republika