Kontakt

Korešpondenčná adresa redakcie:
Fakulta zdravotníctva                                                          
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne        
Študentská 2, 911 50 Trenčín                                                        

tel.: +421 32 7400104

e-mail: zdravotnicke.listy@tnuni.sk  

www.zl.tnuni.sk 

 

Šéfredaktorka

doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. MPH

zdenka.krajcovicova@tnuni.sk