Archív - Zdravotnícke listy. 2018; Vol. 6, No. 1

Zdravotnícke listy. 2018; Roč. 6, č. 1

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 7

Iveta Matišaková

 

Initiates file downloadVplyv autológnej transplantácie na kvalitu života pacientov s mnohopočetným myelómom

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 8-12

Majerníková Ľ., Obročníková A., Kuriplachová G.

 

Initiates file downloadKvalita života dialyzovaných pacientov

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 13-19

Šupínová M., Budová S., Drapáčová E., Snitková M.

 

Initiates file downloadProaktívne zvládanie záťaže u pacientov so sklerózou multiplex

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 20-26

Solgajová A., Zrubcová D., Vӧrӧsová G., Líšková M.

 

Initiates file downloadVplyv chronickej obštrukčnej choroby pľúc na výskyt depresie u seniorov

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 27-32

Kuriplachová G., Kendrová L., Hudáková A., Majerníková Ľ., Cibríková S.

 

Initiates file downloadHodnotiace nástroje a ich využívanie u seniorov

Edičná séria /Ošetrovateľstvo /33-39

Libová Ľ., Solgajová A., Jankechová M., Otrubová J., Balková H.

 

Initiates file downloadRespekt k lidské důstojnosti v péči o seniory z pohledu pacientů

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 40-49

Mastiliaková D., Kardošová A.

 

Initiates file downloadEtický prístup ku geriatrickým pacientom z pohľadu prípadovej štúdie

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 50-55

Rapčíková T., Janiczeková E.

 

Initiates file downloadHistória vývoja geriatrie a geriatrického ošetrovateľstva

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 56-60

Matišáková I., Libová Ľ., Gerlichová K.

 

Initiates file downloadMeracie nástroje na hodnotenie funkčného stavu seniorov

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 61-66

Hudáková A., Obročníková A., Kuriplachová G., Majerníková Ľ.

 

Initiates file downloadProblematika výživy u seniorů

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 67-73

Stuchlíková K., Verešová J., Prusenovská M.

 

Initiates file downloadSeniori a pohybová aktivita

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 74-83

Libová Ľ., Solgajová A., Zrubcová D., Jankechová M.

 

Initiates file downloadVnímání pomoci a dostupnosti zdravotnických služeb u osaměle žijících seniorů

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 84-94

Mastiliaková D., Mísařová Ž.

 

Initiates file downloadDomácí péče v České republice a Nizozemí

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 95-100

Krátká A., Sedláková R., Treterová S.

 

PRÍLOHA

Initiates file downloadRecenzované abstrakty z medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / A1-A12