Archív - Zdravotnícke listy. 2017; Vol. 5, No. 2

 

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria / Fyzioterapia / 5

Csaba Csolti 

 

Initiates file downloadSpȏsoby plantografického hodnotenia klenby nohy a ich vzájomné porovnanie

Edičná séria / Fyzioterapia / 6-11

Shtin Baňárová P., Brečková M., Štefkovičová M.

 

Initiates file downloadPorovnanie účinku diadynamických prúdov a transkutánnej elektroneurostimulácie v liečbe chronickej bolesti chrbta

Edičná séria / Fyzioterapia / 12-16

Shtin Baňárová P., Kočická T., Popracová Z.

 

Initiates file downloadVplyv meteosenzitivity na vnímanie bolesti u pacientov s artrózou kolenných a bedrových kĺbov

Edičná séria / Fyzioterapia / 17-26

Shtin Baňárová P., Bučková A., Černický M., Kováčová K., Malay M.

 

Initiates file downloadNáhla cievna mozgová príhoda a následná fyzioterapia pomocou Kabatovej metódy

Edičná séria / Fyzioterapia / 26-35

Černický M., Gračková S., Kováčová K., Kašlíková K.

 

Initiates file downloadRehabilitácia po implantácii totálnej endoprotézy metakarpofalangeálnych kĺbov u reumatikov

Edičná séria / Fyzioterapia / 36-40

Kováčová K.

 

Initiates file downloadVplyv reboxu na zníženie bolesti pri myofasciálnom syndróme

Edičná séria / Fyzioterapia / 41-46

Malay M., Kováčová N., Shtin Baňárová P.

 

Initiates file downloadVertebrogénny algický syndróm u mladých ľudí

Edičná séria / Fyzioterapia / 47-49

Zverbíková J., Malay M.

 

Initiates file downloadEfektivita pohybových aktivít liečebnej telesnej výchovy u pacientov s diabetes mellitus

Edičná séria / Fyzioterapia / 50-53

Petríková Rosinová I. , Korcová J., Mašán J.

 

Initiates file downloadMožnosť zvýšenia fyziologickej kapacity organizmu prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie

Edičná séria / Fyzioterapia / 54-60

Dluhošová L., Krajčovičová Z., Meluš V., Kašlíková K.


Initiates file downloadSpolupráca fyzioterapeuta a sestry pri poskytovaní rehabilitačnej starostlivosti

Edičná séria / Fyzioterapia / 61-65

Plačková A., Horváthová S.

 

Initiates file downloadBezpečnosť hyperbarickej oxygenoterapie z pohľadu toxicity kyslíka

Edičná séria / Fyzioterapia / 66-71

Greguš V., Krajčovičová Z., Meluš V.

 

Initiates file downloadMožnosti hudobno-pohybovej  intervencie v starostlivosti o pacientku so sklerózou multiplex

Edičná séria / Fyzioterapia / 72-81

Sýkorová M., Králová E., Poliaková N.

 

Initiates file downloadVyužitie Kegelových cvikov v liečbe dysfunkcie svalov panvového dna

Edičná séria / Fyzioterapia / 82-93

Juríková G., Shtin Baňárová P., Ďurinová E.