Archív - Zdravotnícke listy. 2017; Vol. 5, No. 1

 

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 10

Zdenka Krajčovičová 


Initiates file downloadLéčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v současné medicíně

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 11-18

Hájek M., Chmelař D., Rozložník M.

 

Initiates file downloadŠtúdium markerov kardiovaskulárneho rizika vo vzťahu k lipoproteínom

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 19-25

Kulichová K., Netriová J.

 

Initiates file downloadTrendy v laboratórnej diagnostike rodu Salmonella a ich význam pri objasňovaní epidemiologických súvislostí

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 26-34

Barátová E.

 

Initiates file downloadStanovenie obsahu jedlej soli v potravinách a ako sme na tom s príjmom kuchynskej soli

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 35-37

Bučková Ľ., Valková D., Hancková J.

 

Initiates file downloadSledovanie a laboratórna diagnostika mikrobiologických indikátorov fekálneho znečistenia studní v spádovej oblasti RÚVZ Trenčín v rokoch 2012-2014

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 38-47

Kašlíková K., Kalašová Z., Burzová Ľ., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Initiates file downloadZáchyt a laboratórna diagnostika Legionella sp. v laboratóriách RÚVZ Trenčín v rokoch 2013- 2015 v kontexte epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a európskych krajinách

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 48-55

Kašlíková K., Michalová V., Gabrišová S., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Initiates file downloadIzolácie Staphylococcus aureus z potravín v spádovej oblasti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne v rokoch 2012-2015

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 56-62

Senderáková E., Kocianová H., Kašlíková K., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Initiates file downloadIdentifikácia a stanovenie 5-fluorocytozínu a jeho metabolitov v nádorových bunkách kombináciou kvapalinová chromatografia a hmotnostná spektrometria

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 63-69

Škvára P., Radičová M., Biherczová N., Ďuriníková E., Matúšková M., Vojs Staňová A.

 

PRÍLOHA

Initiates file downloadRecenzované abstrakty z vedeckej konferencie ZdravLab 2017

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / A1-A44