Archív - Zdravotnícke listy. 2018; Vol. 6, No. 3

Zdravotnícke listy. 2018; Roč. 6, č. 3

 

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 5

Vladimír Meluš

 

Initiates file downloadCandida auris – celosvetová hrozba pre nemocnice a jej pacientov

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 6-11

Štefkovičová M., Kašlíková K., Litvová S., Matišáková I., Rechtorík F., Meluš V., Kopilec Garabášová M.

  

Initiates file downloadNázory obyvateľov mesta Martin na očkovanie, vykonávané v rámci Európskeho imunizačného týždňa v rokoch 2010 až 2016

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 12-16

Novák M., Baška T., Malobická E., Švihrová V., Hudečková H.

 

Initiates file downloadDynamika zmien koncentrácie parametra ICAM u vybraných ochorení

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 17-22

Krajčovičová Z., Babiak J., Meluš V., Kašlíková K.

 

Initiates file downloadMikrobiálne biofilmy: vznik, štruktúra a selekčná výhodnosť

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 23-28

Kašlíková K., Slobodníková J., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Initiates file downloadVerejní zdravotníci a vzdelávanie

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 26-33

Mičíková L., Sivčáková L.

 

Initiates file downloadVplyv veku a pohlavia jedincov na priemerné aktivity enzýmov v sére pacientov s vybranými skupinami ochorení

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 34-42

Matejová M., Kašlíková K., Krajčovičová Z., Meluš V.,

 

Initiates file downloadSyndrómy deficitu kreatínu, ich biomarkery a potenciálny výskyt u detí  s poruchami autistického spektra

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 43-46

Jurdáková H., Górová R.

 

Initiates file downloadMonitoring účinnosti sterilizačných prístrojov s využitím bioindikátorov

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 47-54

Kašlíková K., Hmírová S., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Initiates file downloadModulácia koncentrácie VEGF vplyvom hyperbarickej oxygenoterapie

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 55-61

Krajčovičová Z., Kudláčková A., Meluš V., Kašlíková K.

 

Initiates file downloadMonitoring činnosti výjazdovej poradne zdravia na výstave Senior expo za roky 2012 – 2017

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 62-65

Mičíková L., Pavlíková M.

 

Initiates file downloadLaboratórna diagnostika ľudských parazitov

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 66-72

Kašlíková K., Šoltýs I., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Initiates file downloadOdber vzoriek pitnej vody a súvisiacich matríc

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 73-78

Umrian M.,  Kaniková M., Pavleová M., Spustová J., Knošková E.

 

Initiates file downloadVýznam  samovyšetrovania  prsníkov  v  rámci včasnej  diagnostiky karcinómu prsníka žien do 45 rokov 

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 79-83

Slobodníková J., Klepanec A., Meluš V.