Archív - Zdravotnícke listy. 2018; Vol. 6, No. 4

Zdravotnícke listy. 2018; Roč. 6, č. 4

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 5

Nikoleta Poliaková

 

Initiates file downloadE-learning vo vzdelávaní sestier – benefity a limitácie

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 6-10

Poliaková N.

 

Initiates file downloadŠpecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s inkontinenciou a zavedeným permanentným katétrom v kontexte e-learningového vzdelávania

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 11-17

Šimovcová D.

 

Initiates file downloadVzdělávání seniorů jako součást zdravého životního stylu

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 18-24

Kutnohorská, J., Telnarová Z.

 

Initiates file downloadZvyšovanie kvality života seniorov vzdelávaním

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 25-32

Kučiaková M., Poliaková N., Králová E., Bobkowska M.

 

Initiates file downloadDodržování etických principů v rozhodování sester

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 33-42

Mastiliaková D.,  Jurinová D.

 

Initiates file downloadSupervízia v ošetrovateľskej praxi

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 43-48

Jurdíková K., Slaná K.

 

Initiates file downloadŠpecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov v kritickom stave na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 49-55

Janušková E., Matišáková I.

 

Initiates file downloadDoplnky stravy počas tehotenstva

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 56-61

Jurdíková K., Imrichová D.

 

Initiates file downloadDiagnostika a liečba zlomenín pilonu tibie

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 62-69

Bašová T., Ridoško J.

 

Initiates file downloadFyzioterapeutické postupy po brušných operáciach

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 70-74

Zverbíková J., Kováčová K., Shtin Baňárová P., Malay M., Klein J.

 

Initiates file downloadReprodukovaná hudba pri fyzioterapeutickom cvičení

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 75-77

Králová E., Shtin Baňárová P., Budziňák M.

 

Initiates file downloadPorucha funkcie temporomandibulárneho klbu a ich terapia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 78-82

Mikulova V., Shtin Baňárová P.,