Archív - Zdravotnícke listy. 2019; Vol. 7, No. 2

Zdravotnícke listy. 2019; Roč. 7, č. 2

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 5

Zdenka Krajčovičová

 

Initiates file downloadFenomén úcty a sebaúcty ako inhibítor zneužívania moci v pomáhajúcej profesii zdravotníka

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 6-12

Sedláček J.

  

Initiates file downloadPoskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti blízkym príbuzným zomierajúceho pacienta

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 13-21

Mareková A., Králová E., Poliaková N.

  

Initiates file downloadVyužívanie psychometrických konštruktov pre hodnotenie porúch nálady v ošetrovateľskej praxi

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 22-28

Rabinčák M., Tkáčová Ľ.

 

Initiates file downloadOšetrovateľská starostlivosť o pacienta s nedobrovoľnou hospitalizáciou na psychiatrii

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 29-36

Smolák M., Šimovcová D.

 

Initiates file downloadIntraabdominálne infekcie s využitím podtlakovej terapie

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 37-41

Bilčíková I., Ilievová Ľ.

 

Initiates file downloadTvorba biofilmu ako dôležitý klinický problém

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 42-47

Kašlíková K., Meluš V., Krajčovičová Z., Černický M., Slobodníková J.

 

Initiates file downloadSubjektívne vnímanie  kvality života pacientov s hemofíliou

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 48-54

Poliaková N., Kiriľáková Z., Králová E.

 

Initiates file downloadPrevencia pádov hospitalizovaných pacientov z pohľadu sestry

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 55-60

Vlková L., Gerlichová K.  

 

Initiates file downloadKoncept Bazální stimulace® na oddělení dlouhodobé intenzivní péče

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 61-67

Bonková L.,  Nevřelová L., Maloň-Friedlová K.

 

Initiates file downloadDejiny ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku – Ošetrovateľská škola Kongregácie milosrdných sestier svätého kríža v Bratislave

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 68-73

Dobrotková M., Ilievová Ľ., Juríková E.

 

Initiates file downloadHodnotenie kvality života pacientov v terminálnom štádiu ochorenia a ich príbuzných

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ 74-80

Šupínová M., Janiczeková E., Kurčíková E.

  

PRÍLOHA

Initiates file downloadRecenzované abstrakty z vedeckej konferencie 11. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Edičná séria /Ošetrovateľstvo/ A1-A6