Archív - Zdravotnícke listy. 2020; Vol. 8. No. 3

Zdravotnícke listy. 2020; Roč. 8, č. 3

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 5

Ľubica Ilievová

 

Validácia slovenskej verzie nástroja sesterských kompetencií: Nurse competence scale

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 6-13

Nemcová J., Hlinková E., Ovšonková A., Grendár M., Poliaková N., Kajander-Unkuri S.

 

Strach z pádu a kvalita života seniorov: systematický literárny prehľad

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 14-22

Bobkowska M., Matišáková I.

 

Parciální psychometrická analýza Kompozitní škály ranních a večerních typů

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 23-29

Reiterová E., Machálková L., Filipčíková R.

 

Skúsenosti sestier s kultúrnym šokom a adaptácia na nové pracovné prostredie vo Veľkej Británii

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 30-37

Hulková V., Vaňousková M.

 

Vedomosti sestier o prevencii dekubitov

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 38-46

Grešš Halász B., Lizáková Ľ., Novotná Z.

 

Analýza štruktúry inteligencie študentov ošetrovateľstva

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 47-55

Démuthová S., Ilievová Ľ., Vavrová M., Poliaková N.

 

Vybrané emocionálne, osobnostné a rodinné dimenzie výberu povolania u študentov pomáhajúcich profesií

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 56-62

Sedláček J.

 

Záťaž opatrovateľa v domácom prostredí v Českej a Slovenskej republike

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 63-68

Slamková A., Poledníková Ľ., Pavelová Ľ.

 

Spokojnosť pacientov v ambulanciách chirurgickej jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 69-73

Lizáková Ľ., Novotná Z., Grešš Halász B., Horanská V.

 

Výskyt úzkosti u pacientov s bronchiálnou astmou

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 74-81

Líšková M., Solgajová A., Šutová V.

 

Laktační poradenství – důležitá součást péče o novorozence a kojence

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 82-88

Schönbauerová A., Boledovičová M., Frčová B.

 

Vedomosti a postoje dospelej populácie stredného Slovenska k expozícii ultrafialovému žiareniu

Edičná séria / Verejné zdravotníctvo / 89-95

Dvorštiaková B., Jakušová V., Ulbrichtová R., Hudečková H.

 

Analýza hlásených prípadov infekcii Clostridioides difficile v zdravotníckych zariadeniach v okrese Martin v priebehu trojročnej surveillance

Edičná séria / Verejné zdravotníctvo / 96-100

Kotlebová N., Štofková Z., Havrilová T., Zibolenová J., Čecho R., Tatárková M.