Archív - Zdravotnícke listy. 2021; Vol. 9. No. 4

Zdravotnícke listy. 2021; Roč. 9, č. 4

Editoriál

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 6

 

Fenotypové a genotypové charakteristiky antibiotickej rezistencie u nemocničných kmeňov Klebsiella pneumoniae v Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 7-13

Novák M., Kašlíková K., Nováková E., Vladárová M., Sliviaková L., Hudečková H.

 

Využitie indikátorov kvality v manažmente programu prevencie nozokomiálnych nákaz

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 14-19

Prnová J., Sokolová J., Škvarková Z., Rusnáková V.

 

Porozumenie účinnosti ručného výrobku: vplyv rôznych techník odberu kultúry

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 20-25

Riadini D.,  Wardhani P., Akbar K.A.

 

Neinvazívny test pracovného stresu učiteľov pomocou elektrodermálnej aktivity: pilotná štúdia

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 26-33

Čecho R., Ferencová N., Višňovcová Z., Švihrová V., Tonhajzerová I.

 

HPLC-MS/MS metóda pre stanovenie metabolitov DINCH v moči

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 34-40

Jurdáková H., Górová R.

 

Alkohol a cévní mozková příhoda v České republice

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 41-47

Bártlová S., Šedová L., Havierniková L., Hudáčková A., Dolák F., Sadílek P.

 

Laboratórne vyšetrenia využívané pre diagnostiku endokrinologických ochorení z pohľadu analýzy dát zdravotnej poisťovne

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 48-53

Bielik J., Glatz P.

 

Laboratórne parametre a metódy stanovenia oxidačného stresu

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 54-59

Beňovič P., Kašlíková K., Meluš V., Sokol J.

 

Celotelová kryoterapia u športovcov - minireview

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 60-66

Mikuľáková W., Vadašová B., Demjanovič Kendrová L., Mikuľák M.

 

Body image športovcov, rekreačných športovcov a nešportovcov

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 67-72

Linderová N., Gregor T.

 

List redakcii: Osobná sloboda a zdravie verejnosti

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 73-79

Oleár V., Krištúfková Z., Štefkovičová M., Krajčovičová Z.

 

PRÍLOHA

Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie: XII. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / A1-A12