Archív - Zdravotnícke listy. 2022; Vol. 10. No. 4

Zdravotnícke listy. 2022; Roč. 10, č. 4

Editoriál

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Fyzioterapia / 5

 

Časová variabilita hladín vybraných ťažkých kovov vo vzorkách studničnej vody na severozápadnom Slovensku

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 6-12

Sovičová M., Baška T., Kuka S., Tatarková M., Hudečková H.

 

Zmeny paradigmy terciárnej prevencie ochorení: Príčiny a súvislosti z aspektu verejného zdravotníctva prezentované na príklade onkologických ochorení

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 13-18

Krajčovičová Z., Meluš V., Kašlíková K.

 

Meracie nástroje na hodnotenie zdravotnej gramotnosti v onkológii - literárny prehľad

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 19-24

Čakloš M., Bóriková I.

 

Kontinuum léčby virové hepatitidy typu C mezi klienty nízkoprahových programů pro uživatele drog v Praze

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 25-31

Havlíková P., Barták M.

 

Dôkaz tvorby biofilmu u klinicky významných patogénov

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 32-37

Kašlíková K., Krajčovičová Z., Meluš V.

 

Imunohistochemická detekcia tumor supresorického proteínu p16 v tkanive bazocelulárneho karcinómu kože

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 38-43

Bartoš V.

 

Patogenéza ochorenia COVID-19 a jeho dopad na vrodenú imunitu asociovanú s vírusovou sepsou s imunitnou odchýlkou

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 44-49

Botek N., Tesáková B., Nicodemou A., Melnikov K.

 

Prehabilitační trénink – testování modelu

Edičná séria / Fyzioterapia / 50-58

Buchtelová E., Lhotská Z., Hrach K.,  Tichá K., Kvochová V., Neckař P., Kališko O.

 

Vplyv fyzikálnej terapie na kvalitu života u opatrovateľov pacientov s cievnou mozgovou príhodou a afáziou

Edičná séria / Fyzioterapia / 59-65

Sybiriakin Y., Balazh M.

 

Vplyv cvičebnej rehabilitácie na morfofunkčný stav pacientov so stredným a vysokým rizikom ischemickej choroby srdca

Edičná séria / Fyzioterapia / 66-73

Balazh M., Kormiltsev V., Kostenko V., Zaitseva A., Shum M.

 

Prípadová štúdia: Akútna intoxikácia paracetamolom u detí

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 74-79

Ondrušová A., Bachárová T., Slaný J.