Archív - Zdravotnícke listy. 2019; Vol. 7. No. 3

Zdravotnícke listy. 2019; Roč. 7, č. 3

Editoriál

Edičná séria / Fyzioterapia / 5

Martina Sameková

 

Zvýšená hladina kyslíka v mozgu stimuluje gnostické funkcie u osôb zdravých i postihnutých Alzheimerovou chorobou

Edičná séria / Fyzioterapia / 6-10

Čelko J., Kováčová K.

  

Fyzioterapia pri úrazoch v tenise

Edičná séria / Fyzioterapia / 11-17

Zverbíková J., Šimurdová N., Malay M.

 

Nešpecifiková bolesť v lumbálnej chrbtici a mobilta bedrového kĺbu džudistov

Edičná séria / Fyzioterapia / 18-23

Štefanovský M., Krišandová A., Kraček S., Argajová J., Slížik M.

  

Informovanost o riziku vzniku lymfedemu u žen po operaci prsu

Edičná séria / Fyzioterapia / 24-30

Tichá K., Buchtelová E.

  

Vplyv tvaru pozdĺžnej klenby nohy na vybrané statické parametre dolnej končatiny

Edičná séria / Fyzioterapia / 31-36

Shtin Baňárová P.

  

Porovnanie excentrickej svalovej sily zadných stehenných svalov u profesionálnych hokejistov a futbalistov a jej vplyv na riziko zranenia

Edičná séria / Fyzioterapia / 37-44

Líška D., Švantner R., Brünn D., Pupiš M.

  

Výskyt svalovo-funkčných porúch mladých hokejistov z hľadiska športového veku

Edičná séria / Fyzioterapia / 45-50

Kraček S., Grznárová T., Poór O.

  

Šikmá panva ako dôsledok preťaženia pohybového systému u profesionálnych hráčov ľadového hokeja

Edičná séria / Fyzioterapia / 51-57

Shtin Baňárová P., Petríková Rosinová I., Popracová Z., Ladecký R.

  

Dorzalgie v dôsledku pracovného zaťaženi

Edičná séria / Fyzioterapia / 58-64

Kováčová K., Kasnyik K.

 

Vznik a využitie antigravitačnej relaxácie

Edičná séria / Fyzioterapia / 65-69

Čelko J., Gabrhel J., Malay M.

  

Prevencia a liečba zranení v Muay Thai pomocou kineziotejpu

Edičná séria / Fyzioterapia / 70-74

Zverbíková J., Magdolénová T., Malay M.

  

Komplexný prístup v terapii pacienta s diagnózou skleróza multiplex prezentovaný prostredníctvom prípadovej štúdie

Edičná séria / Fyzioterapia / 75-80

Černický M., Klein J., Malay M., Zverbíková J., Kováčová K.