Archív - Zdravotnícke listy. 2020; Vol. 8. No. 4

Zdravotnícke listy. 2020; Roč. 8, č. 4

Editoriál

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 5

 

Vzťah medzi vekom pacienta s akútnou poruchou sluchu a efektom liečby s využitím podporného efektu hyperbarickej oxygenoterapie

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 6-11

Meluš V., Krajčovičová Z., Zigo R., Kašlíková K.

 

Tolerance ke změnám tlaku během experimentální hyperbarické kyslíkové terapie u králíků

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 12-15

Oniščenko B., Tlapák J., Hájek M.

 

Buněčná léčba u těžké ischémie: protokol systematického review typu „umbrella“

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 16-20

Klugar M., Kantorová L., Pokorná A., Hájek M., Vrbová T., Jirkovská A., Dubský M., Fejfarová V., Jirkovská J., Koliba M., Kučera D., Krawczyk P., Sixta B., Wosková V., Fialová Z., Klugarová J.

 

Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u neuropatických a neuroischemických diabetických ulcerací nohy: protokol systematického review typu „umbrella“

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 21-25

Klugar M., Kantorová L., Pokorná A., Hájek M., Vrbová T., Jirkovská A., Dubský M., Fejfarová V., Jirkovská J., Koliba M., Kučera D., Krawczyk P., Sixta B., Wosková V., Fialová Z., Klugarová J.

 

Účinnost podtlakové léčby u neuropatických diabetických ulcerací nohy: protokol systematického review typu „umbrella“

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 26-30

Klugar M., Kantorová L., Pokorná A., Hájek M., Vrbová T., Jirkovská A., Dubský M., Fejfarová V., Jirkovská J., Koliba M., Kučera D., Krawczyk P., Sixta B., Wosková V., Fialová Z., Klugarová J.

 

Porovnanie dvoch metód pre rutinné testovanie hematologických parametrov

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 31-35

Meluš V., Krajčovičová Z., Netriová J., Kašlíková K.

 

Porovnanie ukazovateľov bunkovej a humorálnej imunity u získanej krátkozrakosti mierneho a vysokého stupňa

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 36-42

Kolesnyk Y., Sheiko V., Dereka T.

 

Špecifiká vnímania a spracovania stimulantov prvého a druhého signálneho systému po aktivácii imunitného systému

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 43-49

Radzievska M., Kalinichenko I., Stakhevych H., Zavialova O., Stakhevуch O.

 

Fyzická aktivita jako významný faktor v prevenci cévní mozkové příhody

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 50-55

Havierniková L., Šedová L., Dolák F., Hudáčková A., Bártlová S.

 

Prevalencia žlčníkových kameňov u žien na Slovensku: ultrasonografická štúdia

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 56-60

Bielik J.

 

Chronická traumatická encefalopatie

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 61-66

Kajanová A., Ondrášek S., Hric M., Fiedler J.

 

Porovnanie krátkodobého účinku ošetrenia spúšťacích bodov tlakom a ošetrenia mäkkými technikami pri lumboischiadickom syndróme

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 67-71

Obžera P., Líška D.

 

Prípadová štúdia: Ojedinelý výskyt dvoch patogénnych variantov génu MUTYH v jednej rodine

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 72-74

Fabišíková K., Lohajová Behulová R., Repiská V.

 

List redakcii: Personálny manažment v zdravotníckych zariadeniach a jeho vplyv na migráciu zdravotníckych pracovníkov za prácou do zahraničia

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 75-78

Tupá M.