Archív - Zdravotnícke listy. 2022; Vol. 10. No. 2

Zdravotnícke listy. 2022; Roč. 10, č. 2

Editoriál

Edičná séria / Fyzioterapia; Verejné Zdravotníctvo / 5

 

Zhodnotenie konzervatívnej liečby skolióz

Edičná séria / Fyzioterapia / 6-13

Čuj J., Gajdoš M., Grus C., Kozel M., Gladišová K., Nechvátal P.

 

Vplyv fyzioterapeutických cvičení na stav klenby detskej nohy

Edičná séria / Fyzioterapia / 14-20

Frčová Z., Diškancová L., Gurín D.

 

Komparácia pohybových aktivít žiakov stredných škôl vo vybraných mestách na Slovensku

Edičná séria / Fyzioterapia / 21-28

Michal J., Adamčák Š., Straňavská S., Marko M.

 

Dynamika telesného vývinu a neurosonografia prvého roka predčasne narodených detí po telesnom rehabilitačnom programe

Edičná séria / Fyzioterapia / 29-37

Lazarieva O., Vasylenko Y., Vitomskyi V., Vitomska M., Kovelska A., Dutchak U., Kovalenko T.

 

Vplyv Covid-19 na prácu fyzioterapeuta

Edičná séria / Fyzioterapia / 38-43

Škrečková G., Lukáčová E.

 

Ovplyvnenie bolesti lumbosakrálnej oblasti pomocou metodiky McKenzie u špostovcov Jiu-Jitsu

Edičná séria / Fyzioterapia / 44-48

Oravcová P., Kulan T., Klein J.

 

Vplyv preťažovania stabilizátorov klenby nohy počas pracovného výkonu na vznik pozdĺžneho plochonožia u dospelej populácie žien

Edičná séria / Fyzioterapia / 49-53

Shtin Baňárová P., Štefkovičová M., Popracová Z., Meluš V., Kováčová K.

 

Vlastnosti aplikácie fyzioterapie osôb po strelných poraneniach hornej končatiny

Edičná séria / Fyzioterapia / 54-60

Shestopal N., Kovelska A., Vasylenko Y., Kikh A.

 

Zmeny životného štýlu u študentov medicíny – kohortova štúdia

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 61-68

Malobická E., Štefanová E., Zibolenová J., Baška T., Švihrová V., Hudečková H.

 

Vakcíny proti SARS-CoV-2 možnosti a obmedzenia pri ich použití

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 69-78

Kološová A., Oleár V., Krištúfková Z., Hrušková M., Kašlíková K., Adamová D.

 

Výskyt gram pozitívnych baktérií v prostredí nemocníc v regióne Trenčín v rokoch 2016 – 2019

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 79-85

Divékyová K., Kašlíková K., Štefkovičová M., Litvová S.

 

Analýza konzumácie alkoholu u študentov všeobecného lekárstva

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 86-92

Štefanová E., Trháčová N., Malobická E., Baška T., Tatarková M., Švihrová V., Hudečková H.

 

Sledovanie tvorby biofilmu u bakteriálnych kmeňov izolovaných z prostredia nemocníc

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 93-99

Kašlíková K., Meluš V., Krajčovičová Z., Grabczak P.