Archív - Zdravotnícke listy. 2023; Vol. 11, No. 4

Zdravotnícke listy. 2023; Roč. 11, č. 4

Editoriál

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 5

 

Vplyv očkovania proti chrípke na sezónnu úmrtnosť

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 6-12

Ištokovičová P., Szalay T., Krištúfková Z., Rybanská V., Kološová A., Litvová S., Kotlebová N.

 

Fatálny dopad kliešťovej encefalitídy u imunosuprimovaného pacienta z endemickej oblasti Slovenska

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 13-18

Litvová S., Štefkovičová M., Kopilec Garabášová M., Krajčovičová Z., Kašlíková K., Kološová A.

 

Výskyt karbapenemáza produkujúcich  kmeňov Klebsiella pneumoniae v Slovenskej republike v rokoch 2014-2019

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 19-26

Lukáčová S., Štefkovičová M., Litvová S.

 

Stravovací preference matek podle socioekonomických faktorů a rozdíly v percepci zdravotních rizik

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 27-33

Šlachtová H., Tomášková H., Babjakova J., Skýbová D., Maďar R.

 

Sebehodnocení adolescentů v Moravskoslezském kraji – pilotní studie

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 34-39

Tomášková H., Vidmochová E., Macounová P., Šlachtová H., Skýbová D., Argalášová Ľ.

 

Význam porovnateľnosti podmienok laboratórneho stanovenia údajov v oblasti experimentálnej biomedicíny: slabé stránky a riziká systému laboratórnych vyšetrovacích metód

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 40-43

Meluš V., Krajčovičová Z., Kašlíková K., Grabczak P.

 

Rezistentné kmene Escherichia coli v životnom prostredí v regióne Martin v porovnaní s rezistentnými kmeňmi na Slovensku

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 44-49

Havrilová T., Nováková E., Sadloňová V.

 

Histamínová intolerancia a možnosti jej diagnostiky

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 50-55

Vozáriková V., Blažíčková S.

 

Vplyv fotobiomodulačnej terapie na procesy hojenia komplexných rán v experimentálnej štúdii

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 56-62

Pavlov S., Babenko N., Kumetchko M., Litvinova O., Komarchuk V.

 

Štúdium postupov predúpravy materského mlieka pre HPLC-MS/MS stanovenie vybraných metabolitov plastifikátora DINCH

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 63-70

Jurdáková H. Oravcová A., Górová R.

 

Diagnostika syndrómov deficitu kreatínu v mozgu pomocou tandemovej hmotnostnej spektrometrie v moči a suchej kvapke moču

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 71-77

Jurdáková H., Večereková T., Šalingová A., Šebová C., Górová R.

 

Prípadová štúdia: Spontánny potrat asociovaný s akútnym zápalom placenty sprevádzaným masívnymi kolóniami mikroorganizmov v cievach choriových klkov

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 78-84

Bartoš V.

 

List redakcii: Denzné mamogramy – „state of the art“ a pohľad do budúcnosti

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 85-87

Veverková L.