Archív - Zdravotnícke listy. 2024; Roč. 12, č. 1

Zdravotnícke listy. 2024; Roč. 12, č. 1

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 5

 

Hlásenie nežiaducich udalostí na jednotkách intenzívnej starostlivosti: prierezová štúdia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 6-12

Kohanová D., Faťun P.

 

Popôrodná úzkosť a možnosti jej riešenia z pohľadu žien

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 13-19

Slamková A., Poledníková Ľ., Spáčilová Z., Pavelová Ľ.

 

Význam rodinného zázemia pre vývoj sexuálneho správania sa adolescentov na Slovensku

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 20-26

Cifríková R., Bašková M., Kolarčik P.

 

Duševné zdravie sestier merané pomocou SCL-90-S počas pandémie COVID-19

Edičná séria / Ošetrovateľstvo o / 27-32

Shivairová O., Bártlová S., Chloubová I., Tóthová V., Hellerová V., Dolák F.

 

Sociodemografický profil neformálních pečovatelů a jejich potřeby při pečování

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 33-40

Hajduchová H., Bártlová S., Brabcová I., Dvořáčková, O.

 

Sebaúčinnosť, subjektívna percepcia zdravia a so zdravím súvisiaca kvalita života u seniorov: prierezová štúdia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 41-48

Bobkowska M., Poliaková N., Matišáková I., Meluš V.

 

Charakteristiky bolesti u pacientov s ulcus cruris pred a počas preväzu

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 49-54

Miertová M., Šechná S., Ovšonková S.

 

Znalost diabetu potřebná k poskytování kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních: průřezová studie

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 55-63

Kudlová P., Kočvarová I.

 

Fenomén chýbajúcej ošetrovateľskej starostlivosti na pediatrických pracoviskách: prierezová štúdia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 64-69

Kohanová D., Bartoníčková D., Žiaková K.

 

Problémy ošetrovateľských škôl na území dnešného Slovenska v tridsiatych rokoch 20. storočia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 70-75

Dobrotková M., Ilievová Ľ., Juríková E.

 

Bodové prevalenčné sledovanie infekcií súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou vo vybratých akútnych nemocniciach v Slovenskej Republike, 2023

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 76-84

Litvová S., Štefkovičová M., Zibolénová J., Prostináková Z., Krajčovičová Z.

 

Užívanie antibiotík v nemocniciach poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť: Národné bodové prevalenčné sledovanie, Slovensko, 2023

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 85-92

Litvová S., Štefkovičová M., Kopilec-Garabášová M., Kašlíková K., Meluš V.

 

Prípadová štúdia: Obtíže při příjmu potravy u novorozence s Coffin-Siris syndromem

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 93-97

Červenková B., Tučková T.