Archív - Zdravotnícke listy. 2021; Vol. 9. No. 3

Zdravotnícke listy. 2021; Roč. 9, č. 3

Editoriál

Edičná séria / Fyzioterapia / 5

 

Vplyv fyzikálnej terapie a ergoterapie na obnovu aktivity v každodennom živote u pacientov s následkami traumatického zranenia nervov hornej končatiny

Edičná séria / Fyzioterapia / 6-12

Bismak E., Lazarieva O., Dereka T.

 

Vplyv dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie na variabilitu srdcovej frekvencie u vrcholových džudistov a vzpieračov

Edičná séria / Fyzioterapia / 13-18

Belička P., Líška D., Pupiš M., Gurín D.

 

Parametre životného štýlu a telesnej kondície žiakov základných škôl v Poľsku a na Ukrajine

Edičná séria / Fyzioterapia / 19-26

Radziejowska M., Radziejowski P., Knotowicz J., Dereka T., Vasylyuk D., Kalabukhova A., Dychko V., Dychko O., Klimenko Y., Radziievska O.

 

Efekt prvkov posturálneho tréningu na kvalitu držania tela u žiakov staršieho školského veku

Edičná séria / Fyzioterapia / 27-31

Grus C., Nechvátal P., Mikuľáková W.B., Čuj J., Kozel M.

 

Monitoring počtu výkonov ozonoterapie a periradikulárnej terapie v liečbe degeneratívnych ochorení chrbtice, realizovaných na vybraných pracoviskách

Edičná séria / Fyzioterapia / 32-37

Štrbáková E., Jando D.,  Malay M.

 

Účinnosť aplikácie rehabilitačných opatrení u pacientov s reziduálnymi prejavmi neuropatie tvárového nervu v období dlhodobej rekonvalescencie

Edičná séria / Fyzioterapia / 38-44

Zharova I., Pashov A., Bannikova R., Gavrelyuk S., Brushko V.

 

Speleoterapia a klimatoterapia ako prostriedky na ovplyvnenie depresie  a úzkosti v rámci liečby pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Edičná séria / Fyzioterapia / 45-50

Demjanovič Kendrová L., Hnatová K.,  Mikuľáková W., Nechvátal P., Macej M., Bittnerová Z.

 

Využitie Mckenzie metódy v dolnej časti axiálneho systému

Edičná séria / Fyzioterapia / 51-55

Černický M., Oravcová P., Klein J.

 

List redakci: Vzdálená péče o pacienty s infekcí COVID-19 s dekondicí po propuštění z jednotky intenzivní péče formou telerehabilitace v domácím prostředí

Edičná séria / Fyzioterapia / 56-60

Grünerová Lippertová M., Pětioký J., Šilhavá S., Nerandžič Z., Dědková M., Hoidekrová K.,  Žiaková E.

 

List redakcii: Simulačné centrum pre klinickú prax študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD

Edičná séria / Fyzioterapia / 61-63

Krajčovičová Z., Matišáková I., Poliaková N., Kašlíková K., Gerlichová K., Meluš V.