Archív - Zdravotnícke listy. 2019; Vol. 7, No. 1

Zdravotnícke listy. 2019; Roč. 7, č. 1

 

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 9

Monika Trechová

 

Initiates file downloadSeparácia alifatických karboxylových kyselín využitím hydrofilne-interakčnej chromatografie

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 11-16

Boháčová I., Halko R., Hutta M.

  

Initiates file downloadKoagulačný analyzátor XPRECIA – pomoc pri monitorovaní INR priamo v ambulancii

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 17-23

Lednický P., Netriová J.

 

Initiates file downloadBartonelóza – epidemiológia a možnosti laboratórnej diagnostiky

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 24-27

Petríková K., Bednárová V., Logoida M., Halánová M.

 

Initiates file downloadChyby a omyly v onkogenetike karcinómu prsníka a platné indikačné kritériá

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 28-32

Copáková L.

 

Initiates file downloadMonitorovanie úrovne hygieny rúk vo FN Trnava

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 33-37

Mišechová K., Prnová J., Brňová J.

 

Initiates file downloadBordetella pertussis:  možnosti diagnostiky a výskyt

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 38-42

Hudecová G.

 

Initiates file downloadVerejní zdravotníci a ich postoj ku vzdelávaniu

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 43-47

Mičíková L., Sivčáková L.

 

Initiates file downloadOdbery vzoriek ovzdušia na stanovenie mikrobiologických ukazovateľov vo vnútornom prostredí budov

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ 48-51

Kaniková M., Umrian M., Knošková E.

 

PRÍLOHA

Initiates file downloadRecenzované abstrakty z vedeckej konferencie ZdravLab

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo/ A1-A39