Archív - Zdravotnícke listy. 2020; Vol. 8. No. 2

Zdravotnícke listy. 2020; Roč. 8, č. 2

Editoriál

Edičná séria / Fyzioterapia / 5

Peter Takáč

 

Efektivita metódy Wima Hofa na reakciu autonómneho systému po záťaži a vplyv prostredia na výkon športovcov

Edičná séria / Fyzioterapia / 6-15

Beňuš P., Gurín D., Líška D.

 

Úroveň osobnej pohody stredoškolákov s poruchami muskuloskeletálneho  systému

Edičná séria / Fyzioterapia / 16-21

Nemček D., Ladecká P.

 

Monitoring výskytu funkčných zmien a porúch posturálneho systému u aktívnych hráčov basketbalu a futbalu

Edičná séria / Fyzioterapia / 22-27

Kozel M., Nechvátal P., Gajdoš M., Čuj J.

 

Pohybová aktivita a kognitívne funkcie

Edičná séria / Fyzioterapia / 28-34

Čelko J., Malay M., Mašán J., Zverbíková J.

 

Vplyv metódy TheraSuit® u pacientov s detskou mozgovou obrnou

Edičná séria / Fyzioterapia / 35-41

Černický M., Klein J., Malay M., Vlnka M.

 

Motorická rehabilitácia po chirurgickej liečbe traumatickej neuropatie hornej časti končatiny

Edičná séria / Fyzioterapia / 42-48

Bismak E.

 

Izolované dýchanie ľavou a pravou nosovou dierkou - jogové dýchanie nádí šódhana pránajáma stupeň 1  

Edičná séria / Fyzioterapia / 49-53

Bednár R.

 

Význam asistencie fyzioterapeuta v domácej rehabilitácii pacientov s ankylozujúcou spondylitídou

Edičná séria / Fyzioterapia / 54-59

Kováčová K.

 

Ovplyvnenie bolesti pomocou ultrazvuku pri poranení vӓzivového aparátu kolenného kĺbu

Edičná séria / Fyzioterapia / 60-64

Zverbíková J., Malay M., Petríková Rosinová I.

 

Ochorenia horných končatín súvisiace s prácou na Slovensku: Tridsaťročná retrospektívna štúdia

Edičná séria / Verejné zdravotníctvo / 65-70

Ulbrichtová R., Jakušová V., Hudečková H.

 

Analýza stavu pohybovej aktivity a funkčného stavu držania tela u detí mladšieho školského veku rôznou telesnou hmotnosťou na Slovensku

Edičná séria / Verejné zdravotníctvo / 71-81

Bendíková E., Novotná B., Rozim R., Tomková Š., Fyodorov A., Palaščáková Špringrová I.

 

Závislosť indikátorov zdravia obyvateľstva od ekonomických ukazovateľov krajiny

Edičná séria / Verejné zdravotníctvo / 82-90

Dereka T.

 

List redakcii:  Súčasné ponímanie rehabilitačnej medicíny podľa európskych perspektív

Edičná séria / Fyzioterapia / 91-95

Takáč P., Hornáček K.