Archív - Zdravotnícke listy. 2022; Vol. 10. No. 3

Zdravotnícke listy. 2022; Roč. 10, č. 3

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 5

 

Dôvera vo vzťahu medzi pacientom s chronickým ochorením a zdravotníckym pracovníkom: literárny prehľad

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 6-13

Žiaková K., Kalánková D., Čáp J., Podolinská L., Bóriková I., Tomagová M., Miertová M.

 

Faktory, ovplyvňujúce vznik pádu u geriatrických pacientov: analýza protokolu o páde pacientov v rokoch 2016 – 2020

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 14-21

Naňáková B., Ilievová Ľ, Králová E.

 

Posúdenie bolesti v neurológii u pacientov s bolesťou chrbta

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 22-27

Miertová M., Fidriková A., Ovšonková A.

 

Problematika strachu z pádu u seniorov v komunite z perspektívy ošetrovateľstva – psychometrické vlastnosti the Fall Efficacy Scale – International

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 28-35

Bobkowska M., Kurková P., Nemček D., Meluš V.

 

Ošetrovateľské činnosti pri chemoterapii a rádioterapii

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 36-44

Spáčilová Z., Slamková A., Zrubcová D.

 

Vplyv zníženej mobility na výskyt depresie u seniorov v inštitucionalizovanej starostlivosti

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 45-50

Tuliková E., Gerlichová K.

 

Hodnotenie kvality pracovného života sestier metódou Brooksovej nástroja Quality of Nursing Work Life: literárny prehľad

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 51-56

Mišovičová K., Tomagová M.

 

Měřící nástroje hodnotící implicitní přidělování ošetřovatelské péče

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 57-66

Zeleníková R., Gurková E.

 

Manažment hypokalcémie  v rámci perioperačnej starostlivosti o pacientov po paratyreoidektómii

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 67-72

Novysedláková M., Duffek M., Dobrovodský A.

 

Strach z hypoglykémie a kvalita života u pacientov s diabetes mellitus na inzulínovej liečbe

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 73-79

Gurková E., Žáčková B.

 

Fyzické násilie medzi adolescentmi na Slovensku

Edičná séria / Verejné zdravotníctvo / 80-85

Trháčová N., Baška T., Hudečková H.

 

Postoje zamestnancov stredných škôl k očkovaniu proti COVID-19

Edičná séria / Verejné zdravotníctvo / 86-92

Tatarková M., Ulbrichtová R., Švihrová V., Novák M., Štefanová E., Hudečková H.

 

Bodové prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz v Trenčianskom kraji v roku 2017

Edičná séria / Verejné zdravotníctvo / 93-100

Bronišová Z., Štefkovičová M., Kašlíková K., Litvová S.

 

PRÍLOHA / SUPPLEMENTUM

Recenzované abstrakty z vedeckej medzinárodnej konferencie EUBS 2022 Annual scientific meeting Prague, Czech Republic: Česká sekcia v rámci 46. výročnej konferencie EUBS 2022