Archív - Zdravotnícke listy. 2019; Vol. 7. No. 4

Zdravotnícke listy. 2019; Roč. 7, č. 4

Editoriál

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 5

Vladimír Meluš

 

Ľudský biomonitoring náhrady ftalátových plastifikátorov Hexamoll® DINCH

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 6-11

Jurdáková H., Górová R.

 

Druhé bodové prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz na Slovensku ako súčasť európskeho sledovania

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 12-18

Štefkovičová M., Litvová S., Mikas J., Kopilec Garabášová M., Jamrichová M., Prostináková Z.

 

Vybrané charakteristiky pacientov liečených pre chorobu zapríčinenú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ich liečba a manažment na Slovensku

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 19-25

Jarčuška P., Soják Ľ.,  Marušáková E., Bukovinová P., Balogová L., Piesecká Ľ., Shunnar A., Šimeková K., Vahalová V., Mária Záriš Vachalíková M., Martina Vulganová M.

 

Overenie účinnosti terapie náhlej straty sluchu v závislosti od času zahájenia liečby a aplikovaného terapeutického tlaku použitého pri hyperbarickej oxygenoterapii

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 26-29

Zigo R., Krajčovičová Z., Meluš V.

 

Nezaznamenaný alkohol ako potenciálny zdroj expozície kadmia

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 30-33

Tatarková M., Baška T., Sovičová M., Kuka S., Štefanová E., Hudečková H.

 

Aktuálna situácia v oblasti diagnostiky najviac frekventovaných uropatogénov u žien

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 34-40

Kašlíková K., Šuster S., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Analýza epidemiologickej situácie kampylobakterióz v rokoch 2012 – 2017 na území Slovenskej republiky

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 41-49

Divékyová K., Prnová J., Kašlíková K.

 

Exotické salmonely diagnostikované u chladnokrvných živočíchov v Slovenskej republike v rokoch 2013-2017

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 50-59

Kašlíková K., Bokor T., Slobodníková J.

 

Overenie prínosu konceptu sentinelovej uzliny z aspektu radikality výkonov

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 60-63

Knápková D., Meluš V., Matišáková I.

 

Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce v Slovenskej republike

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 64-69

Masárová J., Koišová E.

 

List redakcii: Tomosyntéza v každodennom živote – prečo áno a prečo nie

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 70-71

Veverková L.

 

List redakcii: Interdisciplinarita – fenomén současné zdravotní péče

Edičná séria / Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo / 72-76

Harabišová M., Rapčíková T.