Archív - Zdravotnícke listy. 2023; Vol. 11. No. 3

Zdravotnícke listy. 2023; Roč. 11, č. 3

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia / 5

 

Strach z pádu u seniorov s pozitívnou pádovou anamnézou vo vybraných regiónoch Slovenska

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 6-12

Poliaková N., Bobkowska M., Matišáková I., Meluš V.

 

Vďačnosť, odpustenie a subjektívna pohoda osôb so sklerózou multiplex

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 13-19

Oriňáková E., Kačmárová M., Babinčák P.

 

Péče o nevidomé děti v první Československé republice

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 20-25

Tóthová V., Tóth A., Červený M., Novotný L., Drábek J., Doležalová J.

 

Hodnotenie vplyvu pracovnej migrácie na personálne zabezpečenie nemocníc v regiónoch Slovenska

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 26-32

Jašková D.

 

Identifikácia zdrojových faktorov migrácie zdravotníckeho personálu v kontexte pracovných podmienok počas kulminácie pandémie COVID-19

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 33-39

Živčicová E., Masárová T.

 

Záujem slovenských študentov ošetrovateľstva pracovať po skončení štúdia na novorodeneckom a pediatrickom oddelení

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 40-46

Mrosková S., Magurová D., Ondriová I.

 

Možnosti využitia dotazníka CADE-Q II v sekundárnej prevencii u pacientov s koronárnym syndrómom

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 47-52

Bálint G., Slezáková Z.,  Miklovičová E.

 

Vplyv športu na kvalitu držania tela u detí staršieho školského veku

Edičná séria / Fyzioterapia / 53-58

Nechvátal P., Ištoňová M., Grus C., Kohanová T.

 

Využitie testu vstaň a choď s meraním času v klinickej praxi

Edičná séria / Fyzioterapia / 59-65

Malay M., Oravcová P., Čelko J.

 

Vplyv vysokointenzívneho tréningu na výkonnosť chôdze u pacientov po cievnej mozgovej príhode

Edičná séria / Fyzioterapia / 66-72

Lazarieva O., Vinohradov M., Bomko V.

 

List redakcii: Prevencia pádu seniorov ako jedna z priorít verejného zdravotníctva na Slovensku

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 73-76

Bobkowska M., Matišáková I., Kašlíková K., Poliaková N., Krajčovičová Z.