Archív - Zdravotnícke listy. 2017; Vol. 5, No. 3

 

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 5

Dagmar Mastiliaková

 

Initiates file downloadAktuální úroveň připravenosti sester na edukační roli

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 6-15

Mastiliaková D., Kičáková M.

 

Initiates file downloadPorovnanie ošetrovateľskej starostlivosti o dekubity v lôžkových zdravotníckych zariadeniach a v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 16-22

Krehlíková J., Gerlichová K.

 

Initiates file downloadPodporná aplikácia hyperbarickej oxygenoterapie v liečbe chronických rán z pohľadu laboratórnej medicíny

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 23-30

Pokrývková I., Krajčovičová Z., Meluš V., Kašlíková K.

 

Initiates file downloadReálné využití žilního portu v klinické praxi na onkologickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 31-37

Pekárková Z., Litvínová A.

 

Initiates file downloadKvalita života vo vzťahu ku zdraviu a potenciál uplatnenia výsledkov pacientskych štúdií kvality života pre uplatnenie v národnej liekovej politike

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 38-41

Bielik J.

 

Initiates file downloadPotenciál hyperbarickej oxygenoterapie v liečbe diabetickej neuropatie

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 42-48

Poliaková N., Haviarová K.

 

Initiates file downloadDomáca ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so syndrómom diabetickej nohy v kontexte liečby hyperbarickou oxygenoterapiou

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 49-54

Sokol R., Červeňanová E., Poliaková N.

 

Initiates file downloadOsobitosti komunikácie počas ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta/klienta s autizmom

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 55-62

Jurdíková K., Briestenská I.

 

Initiates file downloadKognitivní změny ve stáří

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 63-71

Šišláková L., Matišáková I.

 

Initiates file downloadOšetrovateľská starostlivosť o pacienta s organickou duševnou poruchou

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 72-76

Demeterová P., Šimovcová D.

 

Initiates file downloadNeformálna starostlivosť o ľudí s demenciou v systéme dlhodobej starostlivosti

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 77-84

Poliaková N., Kohútová J.

 

Initiates file downloadMožné pooperačné komplikácie po implantácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu a ich prevencia pomocou rehabilitácie

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 85-93

Shtin Baňárová P., Šehýl M., Černický M., Kováčová K., Malay M., Vomela J.

 

Initiates file downloadStaphylococcus aureus: nosičstvo, diagnózy a koinfekcie vo vybranej detskej populácii

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 94-99

Kašlíková K., Krokavcová K., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Initiates file downloadRecenzia vysokoškolskej učebnice autora: Dagmar Mastiliaková: Edukace v ošetřovatelství: respekt a úcta k lidské důstojnosti

Edičná séria /Ošetrovateľstvo / 100-101

Kaduchová P.