Archív - Zdravotnícke listy. 2021; Vol. 9. No. 2

Zdravotnícke listy. 2021; Roč. 9, č. 2

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 5

 

Preklad a lingvistická validácia škály na posúdenie s pádom súvisiacej účinnosti – The Short Fall-Efficacy Scale – International do slovenského jazyka

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 6-18

Bobkowska M., Poliaková N., Králová E.

 

Sebahodnotenie úrovne kompetencií študentami ošetrovateľstva na slovenských univerzitách

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 19-26

Nemcová J., Hlinková E., Ovšonková A., Grendár M., Derňarová Ľ., Botíková A., Poliaková N., Kadučáková H., Slamková A., Jankechová M., Kajander-Unkuri S.

 

Vnímání nedokončené ošetřovatelské péče všeobecnými a praktickými sestrami v českých nemocnicích akutní péče

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 27-33

Marková I., Jarošová D.

 

Postoj sester k pacientům s tělesným znevýhodněním

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 34-41

Neugebauer J., Tóthová V., Doležalová J.

 

Spokojnosť so zdravím ako dôležitý faktor kvality života u seniorov v sociálnych zariadeniach

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 42-47

Hudáková A., Obročníková A., Majerníková Ľ.

 

Neuropsychická záťaž sestier pracujúcich v geriatrii

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 48-55

Matišáková I., Poliaková N., Meluš V.

 

Kvalita života ženy v období přechodu od reprodukční do postreprodukční fáze života

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 56-62

Belešová R., Tóthová V.

 

Popôrodná depresia ako rizikový faktor pre vzťahovú väzbu medzi matkou a dieťaťom

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 63-71

Mazúchová L., Maskálová E., Kelčíková S., Grendár M.

 

Kultúrna diverzita v chápaní umierania a smrti z ošetrovateľského aspektu

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 72-78

Hulková, V., Daníková A.

 

Antimikrobiálny účinok vybraných zmesí prírodných látok

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 79-84

Kašlíková K., Beňovič P., Krajčovičová Z., Meluš V.

 

Analýza výskytu lymskej boreliózy v okrese Čadca v rokoch 2016-2019

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 85-90

Kašlíková K., Zajacová B., Meluš V., Krajčovičová Z., Grabczak P.

 

Prípadová štúdia: Konzervatívna liečba chondropatie talu – kazuistika

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 91-94

Nechvátal P., Gajdoš M., Kozel M., Čuj J.

 

List redakcii: Prevencia karcinómu prsníka: „The best for the breast”

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 95-98

Krajčovičová Z., Slobodníková J., Meluš V., Bobkowska M., Kašlíková K.