Archív - Zdravotnícke listy. 2022; Vol. 10. No. 1

Zdravotnícke listy. 2022; Roč. 10, č. 1

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 5

 

Omikron: nový variant SARS-CoV-2 alebo nový koronavírus

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 6-15

Hrušková M., Bohušová T., Kašlíková K., Oleár V., Krištúfková Z., Adamová D.

 

Dôvody neočkovania študentov medicíny proti chrípke a ochoreniu COVID-19

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 16-23

Sovičová M., Zibolenová J., Hudečková H., Švihrová V.

 

Profesionálne faktory podieľajúce sa na vzniku syndrómu karpálneho tunela u pracujúcej populácie

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 24-29

Ulbrichtová R., Jakušová V., Osina O., Tatarková M., Jakuš J., Hudečková H.

 

Terciárna prevencia diabetes mellitus: úloha vybraných laboratórnych parametrov

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 30-35

Šišovský Ľ., Krajčovičová Z., Berkešová D., Minarovičová O., Meluš V.

 

Prediktivní hodnota Mini–Cog  testu v detekci kognitivních poruch seniorů

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 36-41

Krulová P., Tomagová M.

 

Skúsenosti matiek so starostlivosťou o predčasne narodené dieťa v domácom prostredí po prepustení z nemocnice

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 42-47

Ovšonková A., Hrbáčiková N., Miertová M.

 

Stresujúce faktory z pohľadu matiek predčasne narodených detí a sestier

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 48-53

Mrosková S., Štiblárová H., Schlosserová A.

 

Metódy sebapoškodzovania a depresia u mladých ľudí

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 54-59

Linderová N., Heretik A., Jakubek M.

 

Hodnotenie vzdelávacieho prostredia pomocou DREEM (The Dundee Ready Education Environment Measure) – prehľadová štúdia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 60-68

Lizáková Ľ., Stupková D., Libešová L., Grešš Halász B., Lamková I. Horanská V., Andraščíková Ľ.

 

Vliv poslechu reprodukované hudby na pooperační bolest u kardiochirurgických pacientů: Přehledový článek

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 69-76

Baudyšová E., Zeleníková R.

 

List redakcii: Účinky vibroakustické terapie na fyziologické reakce související se stresem a jeho měřením u dospělých: protokol scoping review

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 77-82

Kantor J., Vilímek Z., Du J., Campbell E.A.

 

List redakcii: Emigrácia slovenských sestier za prácou do zahraničia – príčiny a dôsledky

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 83

Poliaková N., Kvasňaková M., Králová E., Matišáková I., Krajčovičová Z.